Kolęda

Kolęda to zwyczaj, który obecnie może nie wydawać się szczególnie „pogański”. Kolędami nazywa się pieśni kościelne o narodzeniu Jezusa, mianem kolędy określa się wizytowanie parafian przez księdza w okresie około Bożego Narodzenia. Ale pozory mylą, i jeśli spojrzymy wstecz i w bardziej ustronne rejony Słowiańszczyzny, dużo więcej wyziera pierwotnej, słowiańskiej…

Czytaj dalej